Wypełnienia

Wkład TPU

Poliuretany termoplastyczne (TPU) są poliadduktami poliizocyjanianu, polioli i tzw. przedłużaczy łańcucha (małocząsteczkowe diole). Z TPU otrzymuje się wyroby w mniejszym lub większym stopniu wykazujące elastyczność gumy. TPU należą do termoplastów i są przetwarzane jak termoplasty. Ciągliwe, bardziej miękkie i elastyczne TPU otrzymuje się na bazie polieterów, twardsze – na bazie poliestrów.

Wkład TPU odznacza się: doskonałymi właściwościami odkształcenia zwrotnego, wysoką odpornością na pękanie i rozrywanie, odpornością na warunki atmosferyczne, a także na substancje jak: oleje, tłuszcze i szereg rozpuszczalników.

Wkład z pianki poliuretanowej

Piana poliuretanowa (zwana też pianką PUR) to materiał wytwarzany z dwóch składników w postaci płynnej. Podczas aplikacji te dwa składniki łączą się ze sobą i przechodzą w stały stan skupienia. Na rynku dostępne są dwa rodzaje pianek poliuretanowych – otwartokomórkowa oraz zamkniętokomórkowa. Pianka PUR otwartokomórkowa (wkład z pianki PUR otwartokomórkowej) odznacza się doskonałą paroprzepuszczalnością, właśnie dzięki strukturze z otwartymi komórkami. Pianka zamkniętokomórkowa cechuje się z kolei większą sztywnością i wytrzymałością.

Wkład ze styropianu

Styropian to polistyren ekspandowany EPS otrzymany poprzez spienienie granulek polistyrenu. Najbardziej masowym zastosowaniem polistyrenu jest produkcja jego formy spienionej, nazywanej styropianem. Styropian otrzymuje się w wyniku gwałtownego ogrzewania parą wodną polistyrenu w formie granulek, wewnątrz których znajduje się niewielka ilość czynnika spieniającego, czyli mieszanina n-pentanu i izo-pentanu. Styropian masowo wykorzystuje się do produkcji styropianowych płyt izolacyjnych dla budownictwa, do produkcji opakowań w tym również do żywności. Wkład ze styropianu będzie oznaczał się trwałością i dobrą przepuszczalnością.