Mavic

Mavic – francuskie przedsiębiorstwo produkujące części rowerowe oraz odzież. Nazwa to akronim od słów Manufacture d’Articles Vélocipédiques Idoux et Chanel (Produkcja Artykułów Rowerowych Idoux i Chanel).

zamówienie


Przedmiotem zamówienia firmy Mavic były siedziska oraz nowe poszycie namiotu, które miały nadać stoisku firmowemu nowy wygląd na targach branżowych.

kreacja


Klient posiadał już określoną wizję stoiska. Szukał firmy, która sprawnie i z należytą jakością wypełni powierzchnię stoiska obrandowanymi siedziskami oraz zmieni poszycie namiotu. Inventini zaproponowało klientowi wykonanie produktów, które będą mogły być wykorzystywane wielokrotnie, zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na otwartej przestrzeni. Zespół zaproponował klientowi leżaki oraz krzesła reżyserskie, które dzięki łatwemu składaniu i małym gabarytom, doskonale spełniały wytyczne klienta.

realizacja


W trakcie realizacji okazało się, że klient przesłał błędną identyfikację wizualną, która miała być wykorzystana do obrandowania siedzisk. Inventini w krótkim czasie 2 dni roboczych skorygowała błędy i dostarczyła poprawnie obrandowane produkty na czas. Dodatkowo zamówienie zostało poszerzone o 300 toreb reklamowych. Zamówienie zostało zrealizowane w krótkim czasie, w okresie 2 tygodni.