Patronat nad uczniami

Inventini w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim obejmuje patronat nad klasą technik handlowiec

Patronat nad uczniami

16 Października jako regionalny przedsiębiorca podpisaliśmy porozumienie z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim o objęcie patronatu nad klasami pierwszymi. Współpraca będzie polegać na przekazaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych dla ścieżki zawodu technik handlowiec.

Kształcenie młodych ludzi będzie wyzwaniem pozwalającym rozwinąć się zarówno nam jak i praktykantom.
Bardzo się cieszymy z takiej inicjatywy pozwalającej nam dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą z uczniami klas ZSE.